Meny
Produksjon

Produksjon

Produksjon

Moderne teknologi og høy kompetanse
De som jobber i fabrikken har høy kompetanse og bred erfaring innen platebearbeiding.
Maskinparken er moderne og effektiv med høy automasjonsgrad.
Material og produksjonsstyring gjennomføres etter prinsippene i “Lean Production”.

Summen av dette gir riktig kvalitet, korte leveringstider, høy leveringspresisjon, og stor fleksibilitet.