Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
Ved å måle de faktiske klimaavtrykkene skal tynnplateprosjektene utvikles til å bli mer bærekraftige.

Økt bærekraft skal gi bedre lønnsomhet i tynnplateprosjektet

06.03.2023

Gjennom deltakelse i et EU-prosjekt har Tronrud Engineering Moss lagt grunnlaget for å skape mer bærekraft i sin virksomhet. Dette bidraget i klimakampen gir også utsikter til bedre betingelser og økt konkurransekraft for din virksomhet.

Kort forklart handler dette om å sette inn tiltak som reduserer klimaavtrykket.

Ofte handler det om å redusere forbruket av råvarer, og i noen tilfeller velge råvarer som krever mindre energi å fremstille. Dermed kan det gi utsikter til bedre betingelser for ditt tynnplateprosjekt.

Last ned guide: Smartere konstruksjon med tynnplater

Skandinavisk samarbeid

Den litt lengre historien handler om at vi deltar i Interreg-prosjektet Greenbizz. Dette er et samarbeid mellom utdannings- og forskningsmiljøer og bedrifter i Norge, Sverige og Danmark. Dyktige fagfolk på området har gått systematisk til verks sammen med oss for å utarbeide målemetoder for karbonavtrykket i en fabrikk som vår.

Arbeidet har gått ut på å analysere alle produksjonsprosesser, utslipp fra fabrikken og beregne alt av råvarer og materiell i produksjonen. Da har vi fått opp en datamodell der vi for ethvert produkt kan legge inn medgåtte råvarer og prosesstid og få ut klimaavtrykket målt i antall kg CO2-ekvivalenter.

Som beregningsgrunnlag for råvarenes karbonavtrykk benytter vi leverandørenes livsløpsvurderinger og miljødeklarasjoner (LCA og EPD).

Riktige grep for klimakutt

Dermed har vi nå en oversikt over bedriftens utslipp og klimaavtrykk. Det gir grunnlag for å gå videre med å gjøre de faktiske tiltakene som fører til kutt i CO2-ekvivalentene. Og her må vi klare å gjøre de rette grepene:

Underveis har vi lært mye. Alle blir oppfordret til å redusere strømforbruket, og det spiller jo en rolle i den totale belastningen på strømnettet. Derimot har ikke strøm og gass til laserskjærer, roboter og lakkanlegg den store effekten på karbonavtrykket. Her er råvarene en mye viktigere komponent.

Råvarer veier tungt

Et eksempel er ett av våre stålprodukter som inntil nylig ble levert i en massiv konstruksjon av firkantrør. Fremstillingen av dette stålet som råvare i begynnelsen av verdikjeden krever 25 ganger så mye energi som våre fabrikkprosesser. Ett av disse stålproduktene veier 140 kg og representerer 280 kg CO2-ekvivalenter.

Med andre ord er det mer effektivt å se på alternative råvarer. Vi har gjort nettopp gjort erfaringer med dette, der vi omkonstruerte produktet fra firkantrør til tynnplater. Resultatet ble samme funksjonalitet, men med halvering av stålforbruket og dermed også halvering av CO2- fotavtrykket.

Måler utslipp i egen tynnplateproduksjon

Nå er metodeverket på plass, og vi er i stand til å måle våre egne utslipp og andre bidrag til klimaavtrykket. Vi har foretatt de første tiltakene og ser at de virker.

Neste skritt vil være å få en rekke mulige tiltak på forslagslisten og dokumentere den faktiske effekten av disse.

Lønnsomme tynnplateprosjekter

Årsakene til disse tiltakene er flere:

  • Et ønske om å bidra i til å redusere belastningen på miljøet
  • Store internasjonale aktører vi jobber med kommer til å stille stadig mer konkrete krav til at leverandører som oss kan dokumentere metoder for bærekraftstiltak i sin virksomhet
  • Vi har troen på at dette vil være lønnsomt for både våre oppdragsgivere og oss

Et eksempel på det siste er det vellykkede tiltaket med å erstatte tungt firkantstål med lettere tynnplater. Det gir reduserte produksjonskostnader, og det kan gi bedre betingelser for oppdragsgivere som trenger dem i sine prosjekter.

Jobben fortsetter

Nå er arbeidet med økt bærekraft godt i gang. Og vi jobber systematisk for å få på plass gode systemer og ikke minst den rette kulturen i egen organisasjon. Når alle blir opptatt av bærekraft kommer resultatene lettere.

Ønsker du et nærmere innblikk i hvordan Tronrud Engineering Moss håndterer alle ledd i et prosjekt?

Kontakt oss eller last ned denne guiden for detaljer om engineering, produksjon, montering og distribusjon:

New call-to-action