Prototyping og engineering

Dra nytte av vår høyteknologiske spesialkompetanse på prototyping og engineering til å realisere dine produkt-ideer i både store og små prosjekter.

Kontakt oss

Når du har behov for nye eller oppgraderte løsninger, har vi lært det viktigste er å finnet ut hva du faktisk har behov for. I utviklingen av prototyper og ved engineering-oppdrag jobber vi derfor i tett samspill med deg og gjør en grundig analyse av behovene som skal dekkes.

På den måten legger vi grunnlaget for å utvikle et produkt eller løsning som fyller den tiltenkte funksjonen. I praksis er det snakk om god kommunikasjon, slik at vi gjør de rette valgene når det gjelder blant annet materialer og produksjonsmetode for å få funksjonell design innenfor den økonomiske rammen som er satt.

Kontakt oss

< Se video

Hos Tronrud Engineering Moss har vi en egen avdeling med dedikerte medarbeidere som forstår dine behov og jobber sammen med deg fra start til mål.
Du kan bidra med alt fra en idé eller en enkel designskisse, mens noen velger å sette oss i samarbeid med oppdragsgivers egen designer.
Vi kommer gjerne med forslag til forbedringer underveis. Bearbeidingsmetoder og materialvalg har mye å si for både kostnader og resultat.

Vi benytter 3D-modelleringsprogrammet SolidWorks sammen med en topp moderne maskinpark for alle produksjonsprosessene. Det gir høy fleksibilitet og korte leveringstider av korrekt fysisk prototype på første forsøk – gjerne til avtalt pris.

I prototypeavdelingen får du nødvendig bistand fra våre spesialister til utforming av dine produkter. Her produserer vi både enkeltstående testprodukter og småserier.

Kontakt oss