Logistikk og Lean produksjon

Tronrud Engineering Moss tar gjerne ansvar for en større del av verdikjeden i virksomheten din innen produksjon og logistikk. Vi er spesialister på hele prosessen, fra utvikling av produkter til levering hos din sluttkunde.

Kontakt oss

Vi praktiserer en streng Lean-metodikk, som omfatter hele prosessen fra utvikling og produksjon til montering og transport. Resultatet er rask gjennomløpstid, korte leveringstider og meget høy leveringspresisjon.

Et av målene med Lean-konseptet er å holde stabil enhetspris, lite påvirket av seriestørrelser. Med andre ord kjører vi gjerne mindre serier uten at det gir særlig høyere enhetspris.

Lean-konseptet omfatter også smarte transportløsninger. Vi utvikler disse i samarbeid med kunden for å oppnå optimal vareflyt internt i vår fabrikk, på lastebil, og hos deg som kunde. Eksempler på dette er retursystemer for spesiallaget transportutstyr.

Kontakt oss

I en slik prosess tar vi hånd om

  • prototyping/produktutvikling/engineering
  • valg og anskaffelse av råvarer
  • produksjon
  • anskaffelse av eksterne tilleggskomponenter
  • komplett montasje innen VVS, elektro og mekanisk
  • pakking, inkludert spesialemballasje
  • transport til videre bearbeiding eller distribusjon til sluttbruker

Kontakt oss