Alt av platebearbeiding

En moderne og effektiv maskinpark med høy grad av automasjon, under oppsyn av kompetente og erfarne medarbeidere, gir riktig kvalitet, korte leveringstider, høy leveringspresisjon og stor fleksibilitet i produksjonsprosessene. Vi leverer i hele spekteret fra småserier til store volumer.

Kontakt oss

 

Stansing av tynnplater

Vi har store fullautomatiske stanseanlegg med høy produksjonskapasitet. Anleggene stanser ut, former, forsterker og gjenger produkter.

Høy automatiseringsgrad gjør anleggene fleksible og dermed ideelle for produksjon av både prototyper og små og store serier.

Fullautomatisering betyr ubemannet drift og effektiv utnyttelse av ressursene, slik at kostnadene holdes nede. Det kommer produktene – og dine anskaffelser - til gode.

Laserskjæring av tynnplater

Vår nye fullautomatiserte fiberlaser gir ubemannet drift og byr på spennende muligheter for komplekse konturer med høye krav til nøyaktighet og finnish. Laseren håndterer gravering (deep edge), som er godt synlig selv etter pulverlakkering.

Fiberlaseren gir gradfrie produkter med høy finnish og uten begrensninger på utforming. Laserskjæring gir meget god utnyttelse av råvarene, med maksimal platetykkelse på hele 25 mm.

Laseren er ekstremt rask og har meget høy produksjonskapasitet. Høy automatiseringsgrad gjør den fleksibel og ideell for produksjon av både prototyper og små og store serier.

Knekking av tynnplater

Fabrikken har både fullautomatiserte knekkeanlegg og manuelle knekker.

Den siste anskaffelsen er et knekkesenter (panel bender) – som jobber opptil fire ganger raskere enn konvensjonell knekking og er spesielt eget for fremstilling av bokser, skap og kabinetter.

Også våre manuelle knekker er topp moderne maskiner, fleksible og enkle å omprogrammer til nye jobber fordi 3D-modellen tas direkte inn i maskinstyringen, som håndteres av medarbeidere med kompetanse og erfaring. 3D-modeller direkte inn i maskinen eliminerer tastefeil som kan skje ved konvensjonell programmering, og resultatet er feilfri knekking uten forutgående testing. Automatisert vinkelmåling gjør prøveknekking overflødig, og vi trenger ikke knekkeprøver.

Miljøaspekt: De nye maskinene gir et langt lavere karbonavtrykk ved at de bruker mindre strøm og har et redusert vedlikeholdsbehov.

Sveising

Vi har stor kapasitet på både manuelle og robotiserte sveiseprosesser. Våre fagfolk sitter på bred erfaring og dyp kompetanse på sine materialområder, og deres sertifiseringer oppdateres fortløpende.

Dette er egenskaper som kommer dine prosjekter til gode: En god og riktig sveis gir den nødvendige styrke i produktet, samtidig som resultatet blir en pen overflate som reduserer behovet for sliping. Det gir også en gevinst i form av redusert produksjonstid.

Vi sveiser stål, aluminium og rustfritt og bygger sveisejigger etter behov.

Pulverlakkering

Vårt nye pulverlakkanlegg er state of the art som sikrer god vedheft mellom grunnmaterialet og pulverlakken. Dette gir produktene en meget høy grad av finnish med jevn kvalitet.

Lakkering utføres i alle RAL-farger, og med ulik glans og struktur. Seks trinns forbehandling gir mulighet til å levere produkter med korrosjonsklasse opp til C5, avhengig av grunnmaterialet.

Anlegget er svært fleksibelt, og fargebytte gjøres i løpet av få minutter. For å teste et nytt produkt med ny farge, utfører vi risseprøve og tykkelsesmåling.

I tillegg har anlegget en integrert manuell lakkboks der vi smetter enkeltprodukter innimellom. Det innebærer at systemet er godt egnet for både små og store serier.

Montasje og prefabrikkering

Vi tar monteringsprosessen et stort skritt lenger: Komplett ferdigmontering av sluttprodukt og levering til ønsket sted.

For eksempel produserer og monterer vi VVS-skap for kunde. Leveransen utvides ved å anskaffe inngående utstyr til skapene, foreta komplett montering, teste, pakke og transportere produktene til sluttkunde på byggeplass. Der installerer rørlegger VVS-skapene og kan bare skru på vannet. Denne type prefabrikkering gir effektiv montasje på egen montasjelinje og man sparer tid, transport og kostnader.

Montasjeavdelingen er rigget for å håndtere et spekter av slike oppdrag, med et stort areal der vi setter opp egnede montasjelinjer for de ulike jobbene. Montørene benytter dataskjermer med 3D-modeller for presis montasjeveiledning.