Prosjekter og produkter

Faglig bistand til smarte løsninger med tynnplater.

Kontakt oss

La oss ta en prat om ditt neste prosjekt

Utvikling og forbedring av produkter og løsninger byr på praktiske utfordringer i form av kompetanse og fagressurser.
Med smart design og konstruksjon ved hjelp av cutting edge 3D-verktøy, gjennomfører Tronrud Engineering Moss komplette prosjekter innenfor tynnplate-løsninger. Vi leder hele prosessen eller jobber i samspill med din prosjekt-organisasjon. Uansett bransje, kan du støtte deg til våre ingeniører, som sitter på dyp faglig kompetanse, teknologisk dyktighet og erfaring med å veilede prosesser og styre prosjekter.

Industri
Behovet for produktutvikling, -forbedring og strømlinjeforming av produksjonen er en kontinuerlig prosess. En rekke industribedrifter benytter våre ressurser til både prosjektledelse, storskalaproduksjon og prototyping for innovasjon av nye tynnplateprodukter.
Industribygg
Energi
Produksjon og distribusjon av energi medfører behov for effektiv og holdbar infrastruktur med installasjoner som krever lite vedlikehold. Tynnplateprodukter gir fleksible og alternative løsninger for kritiske punkter, som trafostasjoner og fornybare installasjoner, som solenergi.
solenergi
Mobil og data
Datasentre og basestasjoner har høye krav til oppetid. De må ha overflater som tåler ytre påkjenninger og fleksible løsninger som kan tilpasses endringer i behovene. Tynnplateprodukter innebærer praktiske og smarte funksjoner som innfrir på slike områder.
Mobil
Skip og offshore
Installasjoner i slike miljøer skal tåle harde påkjenninger fra vind, hav og UV-stråling. Tynnplater med riktig materialkvalitet og tilpasset overflatebehandling åpner for alternative produkter og løsninger med lavere vekt og stor fleksibilitet.
Skip

Spesialister på tynnplater

Vi skaper og videreutvikler produkter og løsninger basert på tynnplater.
Våre ingeniører lager 3D-modeller og prototyper basert på dine ideer, før produksjon i større eller mindre skala. Der det er behov for å kombinere ulike fremstillingsmetoder, som fresing eller rørkonstruksjoner, samarbeider vi med tredjepart.

Eksempler på prosjekter og produkter