Prosjekter og produkter

Faglig bistand til smarte løsninger med tynnplater.

Kontakt oss

Tronrud Engineering Moss gjennomfører komplette prosjekter, både ved å lede hele prosessen og i samspill med din prosjekt-organisasjon.

Våre medarbeidere sitter på dyp faglig kompetanse, teknologisk dyktighet og erfaring med å styre prosjekter. Dette gir oss en egen evne til å skape gode løsninger for dine utfordringer.

Vi skaper og videreutvikler produkter og løsninger basert på tynnplater. Våre ingeniører lager 3D-modeller og prototyper basert på dine ideer, før produksjon i større eller mindre skala.

Der det er behov for å kombinere ulike metoder for fremstilling, som fresing eller rørkonstruksjoner, samarbeider vi med tredjepart.

Kontakt oss