Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
Rimeligere og mer fleksibel fremstilling av en pakkemaskin med tynnplatekonstruksjon.

Mer effektiv pakkemaskin med tynnplatekonstruksjon

11.05.2022

Omlegging fra sveisede firkantrør til 3D-designet tynnplatekonstruksjon førte til en langt mer effektiv fremstilling og distribusjon av pakkemaskiner for butikkdisplayer til snacks og tørrvarer.

Næringsmiddelgiganten PepsiCo får slike pakkemaskiner levert av Tronrud Engineering, eierselskapet til Tronrud Engineering Moss. De siste par årene er det sistnevnte som produserer chassiset til disse maskinene.

Pakkemaskinene benyttes ved anlegg over hele verden, og 150 enheter er levert bare i perioden 2020 – 2021.

Arbeidskrevende sveis

I utgangspunktet var alle maskinkomponentene montert på en ramme av sveisede firkantrør. Dette gir en bunnsolid konstruksjon, men fremstillingen krever mye manuell arbeidskraft i form av kapping, hulltaking, jiggbygging og sveising. Med sveisede store konstruksjoner får man også ofte utfordringer med retthet og vridninger. I tillegg blir det hele en ganske grov og tung konstruksjon.

Utfordret engineering til effektiv design

Konstruktørene i Moss ble utfordret på en mer effektiv produksjon av dette rammeverket.

Løsningen ble å konstruere en nøyaktig 3D-modell sammensatt av alle plateelementene der smarte sammenføyninger og hullbilder for montasje av komponenter med eksempelvis forsenking, gjenging og opptrekk er tegnet inn. Fra 3D-modellen genereres eksakt produksjonsunderlag for de kommende prosesstrinnene: stansing/skjæring, knekking, lakkering og sammenstilling.

De ferdige lakkerte enkeltdelene - som fremdeles har meget høy tilvirkningsnøyaktighet - monteres sammen der innebygget smart fiksering, forsenkede hull og senkeskruer ikke gir mulighet for feilmontasje. På denne måten sørger man for at den sammenstilte konstruksjonen blir helt lik den opprinnelige 3D-modellen.

Fleksibilitet med tynnplater

Ett av motivene for å endre konseptet til pakkemaskinene, var behovet for å etterkomme endringsønsker fra oppdragsgiveren.

Dette løses enkelt ved at man gjør ønskede endringer på 3D modellen, produserer nye enkeltdeler, og igjen ser man at den sammenstilte 3D modellen blir lik 3D modellen.

Endringer i den tidligere sveisede rørkonstruksjonen medførte langt mer omfattende og kostnadskrevende oppgaver.

Mer effektiv produksjon med tynnplater

Fasiten etter omlegging til digitalt modellert tynnplatekonstruksjon, viser at både produksjons- og montasjetid reduseres. Denne pakkemaskinen er dermed vesentlig billigere å fremstille enn sveiset versjon. I tillegg gir de tekniske løsningene en helt annen grad av fleksibilitet.

Her kan du gå i dybden slike metoder:

New call-to-action