Smart konstruksjon med tynnplater. Totalansvar for dine produkter

En unik kombinasjon av produktutvikling, prototyper, småserier og storvolum under samme tak.

Kontakt oss

Produksjonsprosesser for ethvert oppdrag

En fabrikk med meget høy produksjonskapasitet og en omfattende og moderne maskinpark betyr produksjonsprosesser tilpasset hvert enkelt oppdrag.

Både stansing, laserskjæring, knekking, sveising og lakkering utføres av kompetente og erfarne medarbeidere i samspill med en høy grad av automasjon.

Resultatet er riktig kvalitet, korte leveringstider, høy leveringspresisjon og stor fleksibilitet for både småserier og store volum.

Knekking av tynnplate

Prototyping og engineering

Våre konstruktører realiserer dine produkt-ideer i både store og små prosjekter med sin høyteknologiske spesialkompetanse på produktutvikling, prototyping og engineering.

Vi jobber sammen med deg fra den første skissen, til design, konstruksjon og fullskala produksjon - og gjerne montasje og distribusjon.

Prototyping og engineering

Se hva som er mulig

Vi gjennomfører komplette prosjekter, både ved å lede hele prosessen og i samspill med din prosjektorganisasjon.

Med dyp faglig kompetanse, teknologisk dyktighet og erfaring med å styre prosjekter, har våre medarbeidere en egen evne til å skape gode løsninger på dine utfordringer.

DAK-motiv 3D-modellering

Last ned guide

Smartere konstruksjon med tynnplater

En guide om rimeligere og mer effektiv design,
konstruksjon, prototyping og produksjon
med 3D-modellering.

Forside til guide om konstruksjon med tynnplater.