Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
Mann ved lamineringsbord. Dag Eirik Thomassen, Rollover.

– Tronrud Engineering Moss er en forlengelse av vår produksjonslinje

09.11.2023

Eksportbedriften Rollover har triplet produksjonen av sine lamineringsbord etter en omlegging av konstruksjonen fra sveising av stål til mer fleksible komponenter av tynnplater, utviklet i samarbeid med Tronrud Engineering Moss. Nå er engineering-selskapet blitt en forlengelse av Rollovers produksjonslinje.

Det tidligere blikkenslagerverkstedet Brødrene Hansen i Mysen i Østfold gjorde såpass stor suksess med lamineringsbord som et sideprosjekt, at man droppet takrenner og beslag. De siste 12 årene er kjernevirksomheten utvikling og produksjon av Rollover lamineringsbord for foliering av skilt og plakater.

Nå er det blitt et uunnværlig verktøy for skiltmakere verden over.

– Vi leverer mest til USA, men eksporterer også en stor andel til Canada og Australia, samt noe til et knippe land i Europa, forteller daglig leder Dag Eirik Thomassen hos Rollover. Kundene er forhandlere som i tillegg leverer forbruksmateriell til lamineringsbordene, til sine sluttkunder.

 

Last ned guide: Smartere konstruksjon med tynnplater

 

Ungt marked for mer effektiv teknologi

Prinsippet for lamineringsbordet er et rektangulært stativ med en glassflate og en valse for å rulle ut og legge folien på plakater og skilt. Operatøren kan hekte på flere typer verktøy på disse bordene, for blant annet kutting og delaminering.

Dette erstatter den tradisjonelle metoden med å legge folien ved hjelp av såpevann og en nal for å få ut skrukker og luftbobler. For øvrig en metode som fremdeles er utbredt, så Rollover operer i et ganske ungt marked.

– Med dette hjelpemiddelet jobber du mer presist og mye raskere, presiserer Thomassen.

Denne videoen gir et innblikk i hvordan det fungerer og fremstillingen av tynnplatekomponentene:

HubSpot Video

Video: Presentasjon av lamineringsbordet med detaljer fra Tronrud Engineering Moss' bidrag til produktutvikling og produksjon med tynnplater.

 

Fra sveis til tynnplatekomponenter

De første årene ble bordet sveiset sammen av stål-komponenter. En solid, men ganske tung konstruksjon. For rundt ti år siden startet utviklingen av en mer fleksibel og lettere løsning med komponenter fremstilt av tynnplater.

Denne overgangen var merkbar. Helsveisede løsninger var en ganske tungvint metode, med flere prosesser på ulike lokasjoner:

  • Helsveising av konstruksjonen ett sted
  • Transport til ny lokasjon for lakkering
  • Ny transport til lokasjon for montering
  • Pakking og klargjøring et siste sted

– Nå tilvirkes hver komponent med stansing, laserskjæring, knekking og overflatebehandling hos Tronrud. Deretter kan vi foreta hele vår produksjon i én operasjon i egne lokaler, og det er en stor fordel med bruk av tid og ressurser, sier Thomassen.

– Tidligere hadde vi en mer låst og planlagt produksjon med et fåtalls produkter i hylla. Nå har vi naturligvis en serie planlagte produksjoner til enhver tid. I tillegg drar vi nytte av et stort utvalg komponenter som på kort varsel kan monteres til akkurat den modellen en kunde har behov for. Dette gir en helt annen fleksibilitet og evne til å snu seg rundt, sammenlignet med sveise-produksjon, sier Rollover-sjefen.

 

Les også: Kompetansen på engineering halverer kostnadene

 

Smidig samarbeid om produksjon

De to virksomhetene samarbeider om utforming av komponentene som utgjør lamineringsbordene, med totalt seks ulike modeller.

Hvert bord er satt sammen av komponenter fra ulike leverandører av elektronikk, pneumatikk og glass. Alle deler fremstilt i stål, er produsert hos Tronrud Engineering Moss. Dette utgjør langt de fleste komponentene i et slikt produkt.

– Det vi får fra Tronrud, er et byggesett av små og store deler som vi har utviklet i samarbeid. Målet var komponenter som er enkle å montere og som kan benyttes som felleskomponenter på ulike typer bord. På den måten reduserer vi antall komponenter som vi må ha på lager for å kunne skilte med raske og fleksible leveranser, sier Dag Eirik.

 

Så du denne? Derfor bør du bruke tynnplater i produksjonen

 

Store gevinster med tynnplate-produksjon

Dagens metoder for produktutvikling og produksjon er langt mer effektiv og gir tydelige gevinster.

– Sammenliknet med da vi sveiset disse bordene, har vi jo nå langt flere modeller. Og de modellene består i høy grad av de samme komponentene. Da kan vi bygge dem større og mindre med det samme utvalget av deler, forklarer Thomassen.

Det absolutt viktigste er imidlertid fleksibiliteten, som er avgjørende for markedet som Rollover opererer i.

– Vi har halvfabrikata liggende i hylla. Da kan vi ta imot endringsbestillinger på telefon eller mail og raskt endre på hva vi lager i dag. Vi har jo alltid en produksjonsplan, men hvis det kommer en skarp ordre, kan vi snu oss rundt og reagere momentant, forklarer han.

Realiteten var en helt annen med de sveisede lamineringsbordene.

– Nå kan vi starte helt på null på veldig kort varsel, påpeker Rollover-sjefen. I tillegg trekker han frem en positiv effekt på plassbehov og kapitalbinding.

– I dagens lokaler har vi plass til både komponenter, monteringslinjer og lager av ferdigvarer på ganske få kvadratmeter. Her produserer vi tre ganger så mye på samme areal som da vi sveiset lamineringsbordene, sier Thomassen. Årlig produksjon ligger på rundt 300 maskiner.

TM-2305 Rollover 2

Tilpasning: Lamineringsbord av ulike modeller er satt sammen av mye av de samme komponentene og kan derfor raskt tilpasses ulike behov.

 

Samkjørt produktutvikling med tynnplater

Samarbeidet mellom de to aktørene foregår ved at Rollover utarbeider enklere skisser som designerne hos Tronrud foredler til 3D-modeller etter noen avklaringsrunde om detaljer i utformingen.

Modellene mates direkte i produksjonsapparatet, som den robotiserte fiberlaseren eller en av stansemaskinene.

– I det daglige trenger vi ofte raske justeringer av komponenter knyttet til en bestilling. Da utveksler vi designfiler og diskuterer detaljer med utviklingsressursene hos Tronrud på telefon eller i et videomøte, før komponentene går i produksjon. Når vi står med en ny problemstilling, tar de dette på strak arm, sier Rollover-lederen.

Rollover teller ni årsverk, og halve staben er i løpende kontakt med fagressursene hos Tronrud om:

  • endringsbehov
  • spørsmål om toleranser og pasninger
  • muligheter for å gjøre ting enda bedre

 

Les gjerne: Effektiv produktutvikling

 

Samarbeid krever innsikt og forståelse

Rollover stiller strenge krav til leveransene fra Tronrud Engineering Moss, med høyt presisjonsnivå på hver eneste komponent.

– Det er mange deler som skal passe sammen i vår monteringsprosess, så vi er avhengige av en leverandør som leverer kvalitet. Diagonalmålene må være pinlig nøyaktige, illustrerer Thomassen. En kritisk komponent er den store rektangulære glassplaten, som skal passe perfekt hver gang.

Underveis i slike prosesser er det naturlig nok praktiske utfordringer. Forslaget fra Rollover kan være en løsning som ikke er helt på linje med produksjonsteknikken hos Tronrud. Da foretar man nødvendige justeringer for at en komponent både skal passe inn i tynnplateprodusentens maskineri og fungere i tråd med bestillingen.

Et langvarig samarbeid som dette krever tilpasninger hos begge parter.

– Det er svært viktig at man forstår hverandre, at det ligger en tillit til partneren i bunnen her. Da føler man seg trygg på at løsningen man får, er best for oss som kunde, sier Dag Eirik. Han beskriver dialogen og samspillet som godt og nært.

 

Forlengelse av egen produksjonslinje

– Tronrud er en viktig del av vår produksjonsprosess, som en forlengelse av produksjonslinjen vår.

Det gjør oss også mindre sårbare, med en stabil ekstern leverandør av komponenter, sier Rollover-lederen.

Samarbeidet over ti år har resultert i seks ulike modeller av det populære lamineringsbordet. Produksjonskapasiteten er tredoblet, og den må økes når ytterligere to modeller skal realiseres i løpet av et par år.

– Denne utviklingen vil også involvere Tronrud Engineering Moss, understreker Dag Eirik Thomassen.

 

I denne guiden finner du nyttig veiledning og flere detaljer om hvordan Tronrud Engineering Moss kan bistå i slike prosjekter, fra produktutvikling og produksjon, til montasje og distribusjon:

New call-to-action