Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
Erik Hjertaas, leder av forretningsområdet Pakkemaskiner, Tronrud Engineering.

Oppdragsgiver: – Kompetansen på engineering halverer kostnadene

06.09.2023

Eksport av pakkemaskiner til næringsmiddelindustrien verden over krever lave produksjonskostnader i Norge. Løsningen ble smarte tynnplateløsninger utviklet hos Tronrud Engineering Moss.

På Eggemoen ved Hønefoss finner vi Tronrud Engineering. Kjernevirksomhetene er spesialmaskiner for industriell montering og pakkemaskiner for næringsmiddelproduksjon. Dette er eierselskapet til Tronrud Engineering Moss, som er spesialist på utvikling, design, produksjon, montasje og distribusjon av tynnplateløsninger.

Last ned guide: Smartere konstruksjon med tynnplater

 

Strengere krav til funksjon og økonomi

De to er separate forretningsenheter, men har funnet god nytte av hverandre. I en årrekke ble pakkemaskinene satt sammen av rammer basert på firkantrør av stål. Dette ga noen begrensninger, både funksjonelt og økonomisk.

– Vi bygger pakkemaskiner som leveres over hele verden. For tre år siden kom nye krav til sikkerhet og funksjonalitet. Det skapte behov for en bedre løsning som samtidig var rimeligere å fremstille, forklarer Erik Hjertaas. Han leder forretningsområdet Pakkemaskiner.

 

Kompetanse på engineering

Nå kom den strategiske satsingen på oppkjøpet av tynnplatevirksomheten i Moss virkelig til sin rett.

– Det som er fint med denne virksomheten er at de sitter på engineering-kompetanse. Én ting er å produsere platedeler. Det er det mange som kan på en god måte. Å være med å utvikle produkter for oss, og som er tilpasset deres produksjon og med et fokus på å kutte kostnader, men samtidig få den kvaliteten vi ønsker – det er noe helt annet.

– Dere er jo én selskapsgruppe, så det er vel ganske selvsagt å benytte engineering- og produksjonskapasitet der?

– Nei, hvis de ikke hadde hatt riktig kompetanse, ville vi ikke kjøpt noe derfra. De må vise at de får det til på en god måte, og det har de gjort - vært litt fremme i tøflene med å komme med gode løsninger, sier Hjertaas.

TM-2312 Kundecase pakkemaskin

Funksjonen til maskinen som lages hos Tronrud Engineering er blant annet å pakker poser med snacks.

 

Næringsmiddelindustrien

Dette handler om en maskin som pakker ulike næringsmidler i enden av en produksjonslinje. Den er velegnet for blant annet pakking av potetgullposer i kartong. Posene fylles med potetgull og limes igjen før de sendes inn i pakkemaskinen. Her blir pappflak brettet opp til esker, der posene stables kompakt og varsomt før eskene sendes videre.

I Moss var det prosjektleder Rune Stafne som fikk utfordringen med å utvikle noe bedre enn den eksisterende konstruksjonen med firkantrør.

– De hadde et rør-rammesystem der standard rørprofiler ble sveiset sammen. Dette var en tidkrevende prosess, samtidig som det ble relativt store avvik på de store rammene i forhold til de satte toleransekravene, forklarer Stafne. I tillegg var det vanskelig å få presis plassering av braketter og andre deler som skulle skrues på denne rammen.

– Å bli utfordret på en forbedret løsning med tynnplater i vår maskinpark var interessant, sier prosjektlederen.

Les også: 5 tegn på at at du bør velge tynnplater

 

Tynnplater erstattet firkantrør

Han og kolleger på engineering tegnet forslag på hvordan de kunne knekke profilene og poppe dem sammen. Det som tidligere var standard 100 x 100 firkantrør, kunne nå være lettere og mindre materialkrevende tynnplate-profiler i en hvilken som helst dimensjon. Samtidig utviklet de en mulighet for å integrere flest mulig egenskaper i disse profilene, som å trekke skjulte kabler og felle inn en pc-skjerm.

– Når vi stanser ut delene, legger vi inn opptrekk med gjenger i den samme automatiserte prosessen. Forsenkede skruer tvinger delene i presis posisjon. Til sammenligning måtte rørrammene gjenges manuelt i etterkant. Det ble også brukt en skytebolt for å få skruene på plass. Vår metode gir høyere presisjon, med veldig gode toleranser uten avvik som forflytter seg inn i konstruksjonen, sier Stafne.

Rammene det produseres mest av, har et diagonalmål på 8,4 meter, og avviket er innenfor 1 millimeter.

 

Profilerte tynnplater gir næringsmiddelmaskinene tilstrekkelig styrke og langt mindre vekt enn med firkantrør.

Profilerte tynnplater gir næringsmiddelmaskinene tilstrekkelig styrke og langt mindre vekt enn med firkantrør.

 

Laser, stansing og knekk gir styrke

Stansing eller laserskjæring med påfølgende knekking av tynnplateprofiler har også den styrken som pakkemaskinene krever.

I tillegg får hver enkelt komponent en solid overflatebehandling med pulverlakkering før montering. Tronrud Engineering Moss har ett av Norges største og mest avanserte pulverlakkanlegg. Lakken som benyttes er meget motstandsdyktig mot riper og gir økt korrosjonsbeskyttelse.

Hos oppdragsgiveren beskriver Erik Hjertaas dette som en komplett sløyfe.

– Her får vi hele prosessen fra engineering til produksjon og ferdig lakkert vare - og «halvfabrikata» levert til oss, slik vi ønsker det.

Til grunn for en slik utvikling ligger også etableringen av et godt samspill mellom kompetansegruppene på to forskjellige lokasjoner.

– Vi bidrar begge til utvikling av løsninger, så vi er avhengig av et godt samarbeid med konstruktørene på Eggemoen. Rent praktisk betyr det idémyldring på video og fysiske møter og utveksling av 3D-modeller over linje, forteller Rune Stafne hos Tronrud Engineering Moss.

 

Sikkerhet

Sikkerheten og servicevennligheten måtte bli bedre på denne nye generasjonen pakkemaskiner.

– I dag er det viktig å ha dører og deksler over alt på slike maskiner, for å komme til over alt hvor det er behov. Samtidig skal operative deler ikke være eksponert og skape et usikkert arbeidsmiljø. Det er et krav vi får til på en god måte nå, sier Hjertaas.

Så du denne? Konstruksjon med tynnplater kan øke lønnsomheten

 

Kutter kostnader

Kostnader kombinert med kvalitet ligger til grunn for valget av leveranser fra Moss.

– Hadde vi ikke hatt disse rammene, ville vi ikke vært så konkurransedyktige i et lavkostmarked. Fremover skal vi opp i volum og samtidig redusere kostnadene. Da er tynnplater ideelt, sier Erik.

Han forklarer dette med:

  • effektiv utnyttelse av råvarene, med tilstrekkelig styrke i en tynnplatedel med mindre materiale enn tidligere
  • effektive stansemaskiner og laserskjærer med automasjon og moderne produksjonsteknologi
  • fremstilling uten sveising holder kostnadene nede

 

Stadig flere pakkemaskiner produseres hos Tronrud Engineering.

Stadig flere pakkemaskiner produseres hos Tronrud Engineering.

 

Volumet øker - kostnadene halveres

Dette er et godt utgangspunkt for de store volumene som er på gang. Nå går det ut fire pakkemaskiner hver måned fra Tronrud Engineering på Eggemoen. Fremover øker både antall og produksjonstakt, med to maskiner hver uke.

Erik er tydelig på de økonomiske gevinstene:

– Vi kan vel snakke om en halvering av kostnadene for en produktgruppe som står for halvparten av omsetningen vår. Dette er den største eksportartikkelen vi har, sier Hjertaas.

Så langt har han levert snaut 80 maskiner av den typen Moss har bidratt med sin rammeløsning på.

– Og skal vi greie å levere 100 maskiner hvert år fremover, så vil Tronrud Engineering Moss være viktig for oss, understreker sjefen for pakkemaskinene.

 

Ta gjerne kontakt eller last ned denne guiden for detaljer om engineering, produksjon, montering og distribusjon:

New call-to-action