Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
Tilgang til råvarer for å opprettholde produksjon og leveranser har vært en sentral utfordring som Tronrud Engineering Moss har måttet takle.

Sterk vekst med tynnplater i vanskelig periode

20.10.2022

Tronrud Engineering Moss har hatt en meget god vekst gjennom 2021 og så langt i 2002, tross markeder preget av pandemi og krig.

— Vi har hatt en solid vekst, sier daglig leder Dag Gløer Aarum når han skal beskrive utviklingen. Gjennom fjoråret økte Tronrud Engineering Moss omsetningen med nær 50 prosent. Veksten fortsatte første halvår 2022 med rundt 20 prosent.

Dette har skjedd samtidig som bransjen har slitt med både økte råvarepriser og problemer med anskaffelse av råvarer gjennom korona-pandemien og senere krigen i Ukraina. Etterspørselen har ikke avtatt, så utfordringen har vært å løse tilgangen til råvarer.

— Vi registrerte at markedet ønsket våre produkter og tjenester. I tillegg til nye oppdragsgivere, var det behov for å levere et bredere spekter til kunder vi har hatt et etablert forhold til over lang tid, forklarer Aarum.

 

Les også: 3200 meter med avansert hyllesystem

 

Tar ansvar for hele prosjektet

Dette innebærer at virksomheten kommer inn tidligere i hvert prosjekt, med utforming av 3D-modeller og prototyper, før fullskala produksjon og senere montasje og distribusjon av ferdige løsninger.

— Vårt strategiske område er å ta ansvar for større deler av produktenes verdikjede, og dette er vi i ferd med å få til hos flere kunder, sier daglig leder.

2022 TEM artikkel God vekst Dag

Daglig leder Dag Gløer Aarum, Tronrud Engineering Moss.

 

Ny innkjøpssjef

Bedriften måtte ta noen grep for å etterkomme etterspørselen i den aktuelle perioden, og den største utfordringen var å løse tilgang til råvarer. Virksomheter uten avtaler kunne på det verste nærmest glemme å få tilgang til råvarer.

— Her hadde vi flaks med timingen for ansettelse av ny innkjøpssjef. Han var fersk i jobben hos oss, men sitter på mye kunnskap, solid relevant erfaring og et godt nettverk i markedet. Samarbeidet og samspillet med vår senior innkjøper som i en årrekke har forhandlet gode kontrakter går meget godt.

Innkjøpsteamets forståelse for verdikjedene til råvarene vi måtte ha, har hatt avgjørende betydning for sikring av tilgang på råvarer, og dermed også sikret leveransene til våre kunder, sier Aarum.

 

Alternative materialkvaliteter

Kundenes tillit til kompetansen i virksomheten spilte også inn.

— Der det var vanskelig å skaffe de planlagte råvarene, diskuterte vi oss frem til alternative materialkvaliteter med tilsvarende egenskaper, forklarer Dag Gløer Aarum.

Slike grep har medført mye ekstraarbeid med å tilpasse produkter til nye materialtyper, så produksjonsmedarbeiderne har også gjort sitt for å trekke lasset gjennom en utfordrende periode.

Resultatet av innsatsen i flere ledd har gitt overskudd, og eierne lar mye av dette bli igjen i bedriften. Dermed er det rom for investeringer og utvikling av arbeidsplassene.

Så du denne? Sikring av trafostasjon med flatpakket skreddersøm

 

Markedet roer seg

Fremover står norsk næringsliv overfor stadig nye utfordringer. Renten skal opp for å dempe inflasjon og presset i arbeidsmarkedet. Det er fremdeles krig i Europa, noe som påvirker kostbasen, blant annet gjennom høye energipriser. Selv har virksomheten fått merke dette ved at energikostnadene har tredoblet seg.

— Andre halvår 2022 ser ut til å bli roligere. Råvareprisene ser ut til å flate ut, og det ligger an til enklere anskaffelser enn det har vært. Derimot vet vi ikke hvordan konflikten med utgangspunkt i Ukraina vil påvirke atferden i markedet. Vi bli ikke overrasket om det blir litt vanskeligere tider fremover, sier han.

 

Mindre konjunkturavhengig

Aarum er likevel realistisk optimist:

— Oppsiden er at Tronrud Engineering Moss har en hovedvekt av kunder i bransjer som ikke er direkte konjunkturavhengige. Mye av leveransene går til aktører i energibransjen, og der er det høy aktivitet knyttet til utvikling av produkter og installasjoner relatert til energi og bærekraft, sier Dag Gløer Aarum.

Ønsker du et nærmere innblikk i hvordan Tronrud Engineering Moss håndterer alle ledd i et prosjekt? Last ned denne guiden for detaljer om engineering, produksjon, montering og distribusjon:

New call-to-action