Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
3D-modell av installasjoner i en trafostasjon.

Forbedring av produkter med tynnplater i konstruksjonen

22.09.2023

En rekke konstruksjoner som tradisjonelt er utformet i plast eller tyngre stålelementer viser seg stadig oftere å kunne erstattes av tynnplatekonstruksjoner. Årsakene er både styrke, design og budsjettmessige forhold.

Vi ser disse endringene i både energisektoren, retail og industrien.

Utforming av elementer i plast gir stor frihet i farger og form, spesielt med fremveksten av 3D-printing. En av utfordringene med dette materialet er levetid. Plast blir sprøtt over tid, og kvaliteten blir dårligere.

Solide stålkonstruksjoner forbindes gjerne med sveising og bolting av firkantrør. Fysisk er det ingen tvil om at dette er bygget for å vare, men det har sine begrensinger i variasjon og tilpasning.

Vi kan jo se på noen eksempler.

Last ned guide: Smartere konstruksjon med tynnplater

 

Sikring av høyspentbrytere med tynnplater

I trafostasjoner ble høyspentbrytere tidligere skjermet med gittervegger. Firkantrør var den bærende konstruksjonen, med stolper og gitter i stål, samt komponenter av plast. Nå er disse erstattet av mer modulære tynnplateløsninger.

De kan konstrueres for flatpakking, noe som gir enklere transport og reduserer fraktkostnader.

Inne i en trafohall kan du ha 10 båser med ulike brytere. Da disse stasjonene ble etablert for 20 år siden og tidligere, var båsene kun atskilt med gittervegger. Det ble oppfattet som greit å ha dette såpass åpent, siden det hele var satt opp inne i et lukket rom.

Monteringsjobben ble gjort ute i felt, med råstål, vinkelsliper, sveising og boring.

 

Les også: Økt lønnsomhet med tynnplate-design

 

Tynnplatemoduler løser HMS-krav

De senere årene er HMS-kravene skjerpet, med skjerming av hver enhet, slik at folk ikke skal komme i berøring med utstyret. Eller hvis det skjer en lysbueeksplosjon, skal skjermingen beskytte mot dette.

Vi har løst denne utfordringen ved å kapsle inn hver bås med dører og tette vegger som er utformet i tynnplater. Hver celle kan bestå av to dører og delevegger som kommer flatpakket. Monteringen gjøres med enkelt håndverktøy.

Det hele har et modulært design, der fronten enkelt kan demonteres ved behov for å trille ut eller inn en bryter. En slik løsning har noe høyere kostnader ved oppstart, men man sparer mye ved montasje og økt sikkerhet. I tillegg kommer elementer som utseende og kvalitetsfølelsen.

 

Les også: Praktiske tips om bruk av tynnplater

 

Bedre butikkinnredning med tynnplater

Innenfor retail er mindre hyller og display gjerne utformet i plast. Det er rimelig og fleksibelt, men har en utfordring med brukstid. Materialet blir sprøtt og må byttes ut etter forholdsvis kort tid.

Flere butikker ønsker seg løsninger som varer lenger, spesielt med et økende fokus på mer bærekraftige alternativer.

Et typisk eksempel er små display-enheter for kampanjemateriell eller visittkort. De er gjerne fordelt over hele butikken og setter preg på lokalet. Over ikke for lang tid blir de påvirket av kundenes håndtering; materialet svekkes, og detaljer går opp i limingen. Etter hvert detter konstruksjonen fra hverandre og gjør alt annet enn å pynte opp butikklokalet.

 

Så du denne? Kompetanse på engineering halverer kostnadene

 

3D-modell av prototype i tynnplate

Det er i slike situasjoner vi får henvendelse fra både kjeder og enkeltbutikker om mer holdbare løsninger. Her samarbeider vi om en skisse, utformer en 3D-modell og fremstiller en prototype av tynnplater.

I praksis er det mulig å droppe prototypen og gå rett i serieproduksjon, siden det er lite avvik mellom modellen og det reelle produktet. Samtidig er det noe med å kunne se og føle på en ny løsning og ikke bare godkjenne ved å se ting på en skjerm. Vi lager ofte prototype til et par butikker i en kjede, slik at de kan se og få en «feeling» med løsningen.

Dette var kanskje litt mange detaljer, men poenget er at tynnplater i stål, rustfritt eller aluminium egner seg som erstatning for plasten. Variasjonene i struktur, form og farge er minst like mange. Kvaliteten er flere hakk bedre, og materialenes holdbarhet gir lang levetid.

Ta også med i betraktningen at formstøpte plastdetaljer og sprøytestøping i plast ofte gir større oppstartskostnader sammenlignet med tynnplater.

I kortform er mulighetene nærmest uendelige for å erstatte tunge, lite effektive og mindre bærekraftige materialer med tynnplateløsninger som er lettere, men med god nok styrke, mer effektive å produsere og med et spekter av farger, form og struktur.

 

Kontakt oss eller last ned denne guiden for detaljer om engineering, produksjon, montering og distribusjon:

New call-to-action