Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
Støpeformer som denne ble tidligere maskinert, men er her produsert av tynnplater.

Hva er alternativet til maskinering?

30.06.2023

Tilvirkning av komponenter eller hele produkter ved maskinering av stål og andre metaller, byr på ekstremt presise resultater. I mange tilfeller vil tynnplater være et godt alternativ til maskinering, med tilstrekkelig presisjon, nok styrke, mindre materialsvinn og lavere kostnader.

 

Maskinering innebærer at du produserer mye fresespon for å tilvirke en komponent. Da går mye av råvaren til spille. Når en komponent fremstilles ved stansing eller laserskjæring og knekking av tynnplater, får du et skjelett til overs. Dette restmaterialet utgjør vanligvis en mindre andel av emnet enn ved maskinering.

Med andre ord: Råvarene blir utnyttet bedre, og mindre svinn gir bedre økonomi i prosjektene.

Last ned guide: Smartere konstruksjon med tynnplater

 

Krav til toleranse med tynnplater

De to produksjonsmetodene kan ikke sammenliknes for ethvert produkt. Noen ganger er det snakk om fin toleranse (NS-ISO 2768-19), og da vil maskinering ofte være det eneste alternativet.

Imidlertid er det klokt å gjøre konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Ved krav om middels og grovere toleranse (NS-ISO 2768-1), vil laser/stansing og knekk gi en vel så bra løsning - både teknisk og økonomisk.

Les også: Bevisste valg av materialer og metoder gir bedre økonomi i prosjektet

 

Raskere produksjon med tynnplater

Noen økonomiske argumenter har vi allerede vært innom, som mindre materialsvinn. Samtidig er råvarebehovet mindre, slik at det er kostnader å spare på anskaffelse til materiallager.

Et praktisk eksempel opplevde vi hos en virksomhet som produserer chassis til datamaskiner. Hver komponent til dette produktet ble frest ut av en aluminiumsblokk. Dette ga mye materialsvinn og var samtidig veldig tidkrevende.

De valgte å prøve ut tynnplater med stansing og knekking som en alternativ produksjonsmetode. Dette ga et like godt produkt, med færre sammenføyninger og langt bedre utnyttelse av materialet. Samtidig gikk det langt raskere å ta frem et produkt med tynnplater sammenliknet med maskinering.

Se også på miljøsiden av dette: Om enn lite i seg selv, men redusert behov for stål som råvare er et bidrag til å redusere den samlede stålproduksjonen.

 

Stor fleksibilitet med tynnplater

En annen bedrift maskinerte braketter i aluminium til en prosessmaskin. Også her oppdaget man fordelene ved å knekke til delene.

Ikke minst ga det en økt fleksibilitet ved raskere og rimeligere ombygginger og tilpasninger.

3D-modell av maskinert produkt.

På dette bildet ser vi et tredje eksempel, en 3D-modell av en støpeform i maskinert stål. Til sammenligning viser hovedbildet øverst i denne artikkelen den samme modellen av produktet utført med stansing og knekking av tynnplater.

 

Mindre kostbar sveising

Stansing eller laserskjæring og knekking har en nøyaktighet og et toleransenivå som gir mer enn god nok kvalitet for de fleste produkter og løsninger.

Ved bevisste valg i konstruksjonen av komponentene kan du også redusere behovet for sveising. I stedet kan du velge presise hulltakinger for skruer eller popnagler. Dette drar ned den totale produksjonstiden og ikke minst kostnadene ytterligere.

Så du denne? Konstruksjon med tynnplater kan gi økt lønnsomhet

 

Oppsummert

Det er smart å vurdere stansing/laserskjæring og knekking opp mot maskinering. Du vil oppdage at begge er aktuelle produksjonsprosesser i en rekke prosjekter.

Og tynnplate-prosessene koster ofte langt mindre enn maskinering. Sentrale årsaker er lavere materialandel og betydelig raskere fremstilling, både for små og store serier.

 

Ønsker du et nærmere innblikk i hvordan Tronrud Engineering Moss håndterer alle ledd i et prosjekt?

Kontakt oss eller last ned denne guiden for detaljer om engineering, produksjon, montering og distribusjon:

New call-to-action