Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
En revurdering av materialvalg og metoder kan gi positiv effekt i en tid med økte kostnader til strøm og råvarer..

Bevisste valg av materialer og metoder gir bedre økonomi i prosjektet

06.03.2023

Mange merker at økte kostnader på innsatsfaktorene reduserer marginene. Men hvilke grep kan du ta i en produksjon av stål- eller alu-konstruksjoner som har fungert knirkefritt i alle år? Alternative materialer, kvaliteter og metoder kan vise seg å gi god uttelling.

Vi kan jo se på en bedrift vi har samarbeidet med en stund nå. Den leverer hyllesystemer som opprinnelig ble tilvirket av firkantrør. Solide saker, men økte stål- og strømpriser gjorde lønnsomheten mindre glamorøs.

Redusert råvaremengde

I jakten på å redusere kostnader kom vi i prat og utviklet prototype på en hyllekonstruksjon basert på knekking av tynnplater. Resultatet ble en lettere løsning som krever mindre stål i produksjonen. Den er beregnet på bruk innomhus i tørre lokaler, så overflatebehandlingen var kun kosmetisk. Monteringsdetaljer som boltehull kom på plass i samme prosess som utstansing av delene. Det ga raskere montering.

Konklusjon: Omlegging av produksjonen med redusert råvareinnsats og tidsbesparende montering førte til bedre marginer. En ekstra effekt med redusert bruk av stål var et redusert karbonavtrykk og dermed et løft for bærekraften.

Last ned guide: Smartere konstruksjon med tynnplater

Effektiv 3D-modellering

Dette illustrerer at en revurdering av etablerte produksjonsrutiner kan gi bedre økonomi i prosjektene. Vi kan jo se mer generelt på hvordan bevisste valg av materialer og kvaliteter kan ha en god effekt i den retning.

Til grunn for det hele ligger bruk av 3D-verktøy for å modellere en løsning. Her får vi en detaljert modell med data som går direkte inn i produksjonsapparatet. Design og konstruksjon henger så tett sammen med produksjon at det vil gi redusert tidsbruk over tid.

Bli kjent med vårt nyeste hode på dette fagfeltet.

Automatisert produksjon

Automatiserte produksjon med programmerte roboter til laserskjæring, stansing og knekking av tynnplater bidrar til raskere fremstilling av produktene.

Produksjonsmetodene stansing og skjæring har også gevinster alene:

  • maksimal utnyttelse av materialet og minimalt med svinn gir god råvareøkonomi
  • selvlåsende sammenføyninger og opptrekk for bolter og skruer betyr raskere montering

Tynnplater gir en lav terskel for å standardisere produksjonen. Deler kan utformes universelle, som ved at høyre- og venstrefront er like fordi komponenten er hullet på begge sider. Å lage de ekstra hullene gir knapt merkbare ekstrakostnader og spares uansett inn når du halverer produksjonsprosessen.

Materialtykkelse

Styrkeberegning er nødvendig når du designer en løsning. Derimot spiller detaljene i valg av materialkvalitet en mindre rolle i selve produksjonen.

Forklaring: Ulike deler vil ha ulike krav til styrke, og tradisjonelt vil du spekke en materialoversikt med en rekke forskjellige materialtykkelser. Det trekker opp kostnadene.

Ofte kan det være smartere å standardisere platetykkelsen der det er mulig. Det blir likevel rimeligere fordi produksjonsprosessen blir mer tidseffektiv.

Standardisering kan omfatte:

  • like hulldiametere
  • like platetykkelser
  • like typer materialer
  • like skruetyper
  • like sammenføyningsmetoder

Kostnader ned, kvaliteten opp

Ved å redusere kostnadene på slike områder, kan virksomheten oppnå nødvendig forbedring av marginene samtidig som du leverer en løsning eller et produkt som mer enn oppfyller kravene til kvalitet og funksjon.

Ønsker du et nærmere innblikk i metoder og kompetanse hos Tronrud Engineering Moss? Kontakt oss.

Eller last ned denne guiden for detaljer om engineering, produksjon, montering og distribusjon:

 

New call-to-action