Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
Bokser av tynnplater med grå lakkering montert med popnagler.

Riktig overflatebehandling av tynnplateprodukter

11.10.2023

Med en overflatebehandling tilpasset bruk og omgivelser, kan du få langt mer ut av budsjettet i tynnplateprosjektet. Samtidig må du være trygg på at selve overflatebehandlingen holder høy nok kvalitet.

Vi har utarbeidet denne artikkelen etter å ha observert flere tilfeller der det er valgt unødvendig høy materialkvalitet. Noen går for syrefast stål for å være på den sikre siden - selv innendørs. Da blir kostnadene unødvendig høye.

Heller ikke utendørs er det selvsagt å benytte høyeste materialkvalitet for å være trygg på god nok korrosjonsbestandighet. Et grunnmateriale som allerede har et overflatebelegg av aluminium eller sinklegering fra stålverket, er ofte tilstrekkelig i kombinasjon med pulverlakkering.

Last ned guide: Smartere konstruksjon med tynnplater

 

Tilpasset korrosjonsbeskyttelse

Tynnplater produseres av ulike metaller, som stål og aluminium. Her ser vi på stål for å ha ett materiale å forholde oss til når vi skal skape forståelse for hvordan du kan påvirke korrosjonsbestandigheten.

De ulike stålkvalitetene har gjerne samme styrke, men ulik korrosjonsbestandighet. Da snakker vi om

 • ubehandlet (svart) stål
 • belagt stål
 • syrefast/rustfritt stål

Les også: Derfor bør du benytte tynnplater i konstruksjonen

 

Materialvalg påvirker budsjettet

Når du skal i gang med å designe en løsning, hører det med til prosessen å finne ut hvilken materialkvalitet som er tilstrekkelig for ditt prosjekt. Her er det smart å diskutere materialvalg med fagfolk:

 • Er det riktig å bruke det rimeligste ubehandlede alternativet og gi dette overflatebehandling i et pulverlakkanlegg?
 • Vil det være mer hensiktsmessig å bruke stål med prefabrikkert belegg?
 • Vil tynnplateproduktet stå så utsatt til for vær og vind at du bør gå for rustfritt?

Riktig valg påvirker råvarekostnadene, så ikke bruk bedre kvalitet enn strengt tatt nødvendig. Produktet må ha riktig korrosjonsklasse, og den kan du påvirke med valg av overflatebehandling. Med forbehandling og toppstrøk vil du kunne løfte sårbart svartstål til det nivået du trenger.

Les også: Bedre prosjektøkonomi med bevisst materialvalg

 

Kvalitet på pulverlakkanlegget er avgjørende

Lakkeringsmetoden spiller også en rolle for kvaliteten på det endelige produktet. Lakkering av en ferdig montert konstruksjon i svarstål kan være risikabelt. En skrue ut av stilling gir forskyvning av komponenter og blottlegger ubeskyttet stål som raskt vil korrodere.

Du får langt bedre beskyttelse ved å lakkere hver enkelt komponent før montering.

Hvor høy korrosjonsbestandighet som oppnås, avhenger av grunnmaterialet og ikke minst egenskapene ved lakkeringsanlegget med tanke på forbehandling, vedheft og styring av prosessen.

Da kan du med fordel stille et kontrollspørsmål om kvaliteten på utstyret hos bedriften du vurderer å samarbeide med. Conveyoren som komponentene henger i må være godt jordet. Hvis jordingsmekanismen mellom transportbanen og delene som skal lakkeres, fusker, vil ikke pulveret feste seg tilstrekkelig. Og pulverskyen vil ikke spres like godt rundt produktet.

Du skal ha en jevn tilførsel av pulver, og styring av pulvermengde og pulverets positive ladning under påføringen er svært viktig for sluttresultatet.

I tillegg er gode renholdsrutiner av et pulverlakkeringsanlegget svært viktig for å holde høy kvalitet og høy finnish. Støv og urenheter hører ikke hjemme i et slikt anlegg.

Så du denne? Avgjørende kompetanse på engineering

 

Visuelle inntrykk av tynnplateprodukter

Hva med våtlakkering? Begge prosesser øker korrosjonsbeskyttelsen og gir et pent utseende. I industriell sammenheng er pulverlakken styrkemessig overlegen.

Vi kan også se på det mer estetiske sidene av lakkeringen. Den bidrar jo til et pent design på grunn av overflatestruktur og et stort utvalg fargevariasjoner.

Kort oppsummert har pulverlakk disse egenskapene:

 • Struktur
 • Matt
 • Blank
 • Elektrisk ledende
 • Fluoriserende
 • Alle farger

 

Laser og stansing påvirker korrosjon

Delene i et tynnplateprosjekt fremstilles med stansing eller laserskjæring, med etterfølgende knekking før alt lakkeres og monteres.

Valg av laser eller stansing påvirker kravet til overflatebehandling.

 • Svart stål
  • får rent metall i snittflaten ved både laser og stansing.
 • Belagt stål
  • ved stansing trekker man med seg overflatebelegget litt ned i snittflaten, og det gir økt korrosjonsbestandighet
  • ved laserskjæring er dette snittet blankt hele veien og derfor mer sårbart
 • Syrefast / rustfritt stål
  • her bør man sørge for såkalt «clean cut» slik at det ikke dannes oksidbelegg i snittflaten

Her kan du se videoer av produksjonsprosessene

 

Oppsummert

En bevisst kombinasjon av kvalitet på tynnplater og overflatebehandling gir tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse til riktig kostnad. Her er det direkte lønnsomt for prosjektet å samarbeide med fagkyndige.

Ønsker du et nærmere innblikk i dette temaet eller andre forhold rundt tynnplater? Kontakt oss eller last ned denne guiden for detaljer om engineering, produksjon, montering og distribusjon:

New call-to-action