Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
Maskin- og produktutviklingsingeniør Per Ove Haugland er nyeste tilskudd til engineering-avdelingen hos Tronrud Engineering Moss.

Styrker staben med ingeniør fra båt- og byggebransjen

20.10.2022

— Det morsomste er å utvikle en grov idé til en ferdig fungerende løsning i tett samarbeid med oppdragsgiver, sier Per Ove Haugland - den ferskeste, men likevel erfarne maskin- og produktutviklingsingeniøren hos Tronrud Engineering Moss.

I sommer utvidet virksomheten sin engineering-avdeling til fem medarbeidere. Økende oppdragsmengde med stadig flere utviklingsoppgaver skapte behov for å øke kapasiteten.

Per Ove har erfaring og kompetanse som passer veldig godt inn i dette teamet. Han har jobbet som prosjektleder i mange år og drevet mye med produktutvikling og fremstilling av produkter til både forbruker- og bedriftsmarkedet.

Han har mye erfaring i godt produktdesign, har sansen for detaljer og vet hva som skal til for å få fornøyde kunder.

— Det er ikke lett å finne en slik kandidat, der både formell bakgrunn og riktig erfaring stemmer godt. Det betyr igjen at opplæringsperioden blir kort, og han er raskt inne i produktivt arbeid, sier daglig leder Dag Gløer Aarum hos Tronrud Engineering Moss.

Så du denne? Eventyrlig vekst med tynnplater

Engineering fra idé til produkt

Haugland er utdannet maskin- og produktutviklingsingeniør ved Høyskolen i Østfold. Deretter har han opparbeidet seg erfaring i blant annet båtutstyrsbransjen og byggebransjen. Det har gitt praktisk kunnskap om en rekke ulike materialer, inkludert stål.

— Innenfor begge bransjer har jeg lært å utvikle en idé fra et ønske til noe som faktisk er mulig å realisere i form av løsninger eller produkter. Her kan det jo være et sprik mellom hva en designer eller arkitekt ser for seg og hva som faktisk er mulig å få til med eksisterende teknologi. Samtidig er disse ulikhetene en styrke, der begge parter spiller på hverandres kompetanse for å utvikle konseptet, sier Per Ove.

Les også: Slik ble både fremstilling med og distribusjon mer effektiv

Utnytter alle produksjonsprosessene

Utfordringen hans fremover er å lære det meste om produksjonen ved Tronrud Moss Engineering.

— Det gjelder blant annet å sørge for nødvendig underlag til selve fremstillingen ved stansing eller laserskjæring, knekking og sveising. Like viktig er det å bli kjent med maskinparken hva gjelder de muligheter den gir, og begrensninger den setter. Det er jo et poeng å kunne se hele det tekniske faget og kunne innfri en leveranse, uansett om det er med egne inhouse ressurser eller også med bidrag fra eksterne ressurser, sier Per Ove Haugland.

 

Her kan du gå i dybden på hvordan Per Ove Haugand og hans kolleger jobber, fra idé og prototyping til produksjon, montering og distribusjon:

New call-to-action