Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, kundehistorier og nyheter. Tips oss gjerne om ting du mener har interesse for flere i bransjen.

Kontakt oss
To personer samarbeider ved en skjerm med tekniske modeller.

Eksperthjelp til utvikling av nye produkter

30.04.2024

Innovative ideer til potensielt lønnsomme tynnplate-produkter krever grundig utvikling, prosjektering og design. Slike ressurser kan være mangelvare i flere virksomheter. Én løsning er å samarbeide med en ekstern spesialist på utvikling av tynnplateprodukter i hele prosessen og ut i markedet.

En rekke virksomheter sitter på gode ideer til nye produkter og løsninger som virkelig har potensial til å få fart på butikken. Utfordringen er å realisere dem. Årsaken kan være mangelfull kunnskap om eller ressurser til å vurdere materialvalg, design eller prototyping. Ofte stanger det også i selve fremstillingen og sammenstillingen.

I et samarbeid med en spesialist på disse områdene, kan du dra nytte av et kompetansemiljø der konstruksjonsdata, produksjonsdata og operatørkompetanse veves tett sammen. I de mest gunstige tilfellene har prosessen er gått direkte fra 3D-modell til serieproduksjon uten at prototyping har vært nødvendig.

Last ned guide: Smartere konstruksjon med tynnplater

La oss se på de ulike stegene.

Materialvalg

Riktig materialkvalitet handler om bruksområdene til produktet. Relevante elementer som må sjekkes er:

  • krav til styrke
  • korrosjonsbestandighet
  • formbarhet
  • sveisbarhet

Riktig valg sikrer nødvendig kvalitet til riktige kostnader. Eksempelvis kan en tynnplatekonstruksjon gi et lettere, like sterk og rimeligere resultat enn om produktet konstrueres med firkantrør.

Her er et konkret eksempel

 

3D-modellering av tynnplateløsninger

Enten det er et nytt produkt eller en forbedring som skal på plass, er det smart å planlegge hele prosessen digitalt med et 3D-design fra start. Det gir en god visuell fremstilling av det som skal lages, mens det «under panseret» ligger matematisk presise data for produksjon.

I 3D-modellen konstrueres alle detaljer, som hvordan tynnplateelementene settes sammen, bruk av sammenføyninger og inntegning av montasjedetaljer som forsenking, gjenging og opptrekk. Denne modellen gir et eksakt produksjonsunderlag for de kommende prosesstrinnene.

Les gjerne: Tredoblet produksjonen etter omlegging til tynnplater

 

Stansing/laserskjæring av tynnplate-komponenter

Produksjonsunderlaget fra 3D-modellen overføres til stansemaskin eller laserskjærer som stanser eller skjærer ut de enkelte elementene, med hullbildene og sammenføyningsmetodene som er beskrevet i modellen.

 

Knekking av tynnplater

Delene fra stansing eller laserskjæring knekkes til korrekt form slik 3D-modellen beskriver.

 

Overflatebehandling av tynnplater

Vi opererer gjerne med korrosjonsklassene C1 – C5, som beskriver korrosjonsbestandighet i ulike platetyper. Dette er til hjelp for å velge riktig materiale til formålet, kombinert med egnet overflatebehandling. Da kan du innfri kravene med langt hyggeligere budsjetter enn om du skulle velge rustfritt «for sikkerhets skyld».

Eksempler på overflatebehandling er

  • kromatering
  • galvanisering
  • eloksering
  • lakkering

Pulverlakkering er en utbredt metode fordi det gir en sterk og pen overflate. Enkeltkomponenter blir gjerne lakkert før montering av selve produktet. Da blir overflatebehandlingen mye grundigere, samtidig som større produkter kan være mer uhåndterlig.

Les også: Kilometer med hyllesystemer på Deichmanske

 

Sammenstilling av tynnplate-komponenter

Med presis plassering av detaljer som forsenkede hull og løsninger for smart fiksering, blir monteringen nøyaktig. Derfor blir det ferdigmonterte produktet nøyaktig som planlagt og modellert.

Selvsagt kan det være behov for justeringer av detaljer i en helt nyutviklet løsning, men herfra er det ofte ikke de store skrittene frem til realisering av ideen om et nytt produkt.

 

Distribusjon av ferdig produkt

Konkurransen kan være hard, og det gjelder å kutte kostnader der det er mulig. Da kan det være klokt å droppe unødvendige mellomlandinger i distribusjonen. De ferdigstilte produktene kan gjerne pakkes og sendes direkte fra fabrikk til mottakere som grossist, butikk eller byggeplass.

 

Gevinster av en samlet prosess

De prosessene vi beskriver her, foregår ofte hos flere aktører. Ved å gjennomføre alle ledd ett sted, blir det enklere å følge opp for begge parter. Og en leverandør som opparbeider seg god kunnskap og kompetanse på dine løsninger, betyr stadig bedre kvalitet og mer effektiv fremstilling og distribusjon.

Ønsker du et nærmere innblikk i hvordan Tronrud Engineering Moss håndterer alle ledd i et prosjekt?

Kontakt oss eller last ned denne guiden for detaljer om engineering, produksjon, montering og distribusjon:

New call-to-action

Denne artikkelen ble publisert første gang 6. mars 2023 og er siden revidert og oppdatert.